vzw

Stichting


Vrijdag 4 maart 2016 werd in een Bijzondere Algemene Vergadering'Tutti Sforza vzw' gesticht bij het  goedkeuren en ondertekenen van de stichtingsakte.


Stichtende leden aanwezig op deze bijeenkomst:

Lynn Leterme, Walter Six, Luc Baert, Lieven Soetaert en Jozef Leterme.


Werden verkozen tot Raad van Bestuur:

- Lynn Leterme, voorzitter

- Walter Six, secretaris

- Jozef Leterme, penningmeester


Maatschappelijke zetel:

Consciencestraat 20

8370 Blankenberge


Ondernemingsnummer: 0649.824.972

Bank: BE95 6511 6739 8158


Leden Algemene Vergadering:

De stichtende leden + aangevuld met volgende steunende leden: Peter Tylleman, Kristien Jonckheere,

Geert Vandenbriele, Peter Beeckmans, Hilde Popelier, François Malfait, Herbert Callewaert


Chronologie

Vrijdag 4 maart 2016: stichtingsvergadering en publiceren van de website & mailadres


Op vrijdag 11 maart 2016 werd de stichtingsakte neergelegd in de rechtbank van koophandel in Brugge

en kreeg de vzw zijn ondernemingsnummer toegewezen.


Op maandag 14 maart 2016 verscheen de akte van oprichting in het Belgisch staatsblad.


Dinsdag 15 maart 2016 werd, met de juiste documenten op zak, een zichtrekening geopend.


Zaterdag 9 juli 2016: Het eerste orgelconcert van Tutti Sforza vzw (in een reeks van drie) is een feit.


Vrijdag 24 maart 2017: Eerste Jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw.


Vrijdag 2 maart 2018: Tweede Jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw.


Vrijdag 22 maart 2019: Derde Jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw.


Zondag 1 december 2019: Bijzonder concert tvv. NET&Men kankerpatienten-vereniging (Warmste Week)


Dinsdag 2 juni 2020: Digitale bestuursvergadering via Zoom (wegens corona) 

Doelstelling


Het doel van deze vereniging houdt in:

Het orgel in de Sint-Rochuskerk in Blankenberge, dat zich

uitstekend leent tot het spelen van symfonische orgelmuziek,

en de orgelmuziek in het algemeen, te promoten door het organiseren van:

- orgelconcerten

- concerten in combinatie met andere instrumenten en zang

- orgelbespelingen

- concertmissen tijdens de zomermaanden en de sterke tijden

- samenwerking met buitenlandse groepen die optreden in de kerk en het orgel gebruiken

Werking

van Tutti Sforza vzw