Privacy

Wat moet u zeker weten over het privacybeleid van Tutti Sforza vzw?

Welke gegevens verwerken wij van u?

Identificatiegegevens:

zoals naam, adres, telefoon, mailadres, soort lidmaatschap; eventueel uw functie(s) binnen Tutti Sforza vzw

Foto's:

genomen tijdens activiteiten waaraan u deelnam bij Tutti Sforza vzw.Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

-onder andere om u te kunnen informeren over de activiteiten binnen Tutti Sforza vzw, 

-u uit te nodigen naar de activiteiten en concerten van Tutti Sforza, 

-uw lidgeld te innen, 

-onze administratie degelijk bij te houden. 

We gebruiken en behouden uw gegevens maar zolang nodig is voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

We delen uw gegevens in geen enkel geval met derden.

Al uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden dus uitsluitend gebruikt binnen de werking van Tutti Sforza vzw

Foto’s: op de fotogalerij van de activiteiten. Ten allen tijde kan u vragen om afbeeldingen van u of uw minderjarige kinderen te laten verwijderen,

dit via info@tuttisforza.be


Wat met het communicatiegeheim?

Uw persoonlijke communicatie met Tutti Sforza vzw kan enkel ingezien worden door de persoon of de dienst waarmee u communiceert

(via mail, online, telefonisch).

Deze personen en diensten houden zich gezien de aard van de communicatie en hun functie aan de geheimhoudingsplicht.


Hoe worden uw gegevens beschermd?

We hebben de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen worden nageleefd door alle medewerkers/bestuursleden van Tutti Sforza vzw.

Digitale gegevens zijn opgeslagen op computer, beveiligd met een toegangscode.

Uw gegevens op papier zijn opgeslagen in een afgesloten dossierkast.

Tutti Sforza doet er alles aan om uw gegevens juist en up to date te bewaren.

Website en blog worden beveiligd tegen spam via Askimet


Wat zijn uw rechten?

U hebt steeds het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te verbeteren of zich te verzetten tegen het ontvangen

van brieven of mailberichten.

U hebt het recht om vergeten te worden, dit binnen een redelijke termijn.

Om toegang te krijgen tot uw gegevens, dient u een eenvoudige aanvraag in 

via mail: info@tuttisforza.be

schriftelijk: 

Tutti Sforza vzw

dienst privacy

Consciencestraat 20

8370 Blankenberge

 

Tutti Sforza vzw neemt uw rechten serieus en zorgt ervoor dat u deze rechten op de meest correcte manier kan uitoefenen.

Het GDPR-register is ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vzw.


Waar kan u terecht met vragen

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij onze Data Protection Officer op volgend mailadres: info@tuttisforza.be

Voldoet dit niet, dan kan u altijd terecht bij de Privacy Commissie via 

https://www.privacycommission.be/nl.

Uw vragen worden op een confidentiële manier behandeld. 

Zowel de DPO als de Privacy Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.


Privacy-beleid Tutti Sforza vzw - januari 2021

Privacy